Ambassadeurs

Onze ambassadeurs hebben vooral een achtergrond in de topsport. Als actief topsporter danwel als bestuurder in de topsport. Maar vanaf februari 2019 is daar ook een gast van ons aan toegvoegd, ALS-patiënt Ronnie Möller.
Zij zijn het gezicht van onze organisatie en dragen ons werk uit binnen hun netwerken.

Sinds de oprichting was Hans van Breukelen onze ambassadeur. Hij is hiermee om persoonlijke redenen in 2021 gestopt. Later zijn daar Joop Atsma en Joop Alberda bijgekomen en in 2016 is ook Robert van der Horst, in 2016 uitgeroepen tot beste hockeyspeler van de wereld, één van onze ambassadeurs.

In 2017 is Saskia van den Ouden, paratriathlete, tot ambassadeur benoemd. Zie hieronder ook haar introductie.

In juni 2018 is Marco de Grip, voormalig profvoetballer, ons ambassadeurskorps komen aanvullen en zal hij zich met name in de noordelijke regio’s gaan inzetten voor meer bekendheid van Topsport for Life.

Begin 2019 trad Ronnie Möller toe als ambassadeur. Bijzonder, omdat hij al jaren met ALS leefde. Ronnie is in augustus 2020 overleden, maar blijft ook posthuum ambassadeur.

Verder zijn in 2020 sportmarketeer Bob van Oosterhout (in 2021 weer gestopt) en Ernest Faber (hoofd jeugdopleiding PSV) onze ambassadeursgroep komen versterken.

Daarnaast zijn veel andere (ex-)topsporters aan ons als Sportvriend verbonden en zijn zij met regelmaat aanwezig bij onze activiteiten om SAMEN onvergetelijke dagen te creëren.

Een team waar wij trots op zijn!